Życzenia Wielkanocne - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Życzenia Wielkanocne

Aktualności
„Chrystus przez mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie potwierdza i wypowiada nieskończoną miłość do każdego człowieka. Prawda ta wyzwala w nas radość oraz nadzieję, pomaga otworzyć się na bezinteresowną miłość do Boga i siebie nawzajem.
„Niech Zmartwychwstały Chrystus przymnaża nam wiary. Otwiera nasze oczy na innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Niech prowadzi nas drogami szczęścia. Jednocześnie niech będzie to dla nas błogosławiony czas, w którym możemy spotkać się ze sobą. Podzielić radością, nadzieją, która jest w Chrystusie. Niech Duch Święty wspiera nas w dawaniu świadectwa o zmartwychwstaniu, jako sensie naszego życia.

Kochani Diecezjanie!
Chrystus żyje. Alleluja! Żyje, mimo fałszywych świadków i tych,
którzy chcą tę prawdę w nas zabić.
Życzę pięknych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego”.

+ Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski

„Przez Chrystusa staliście się nowym stworzeniem.
Oto Pascha Pana, czas Jego Zmartwychwstania
i początek prawdziwego życia”

powiemy za św. Grzegorzem z Nazjanzu

Drodzy Parafianie oraz Goście,
niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
napełnią nas radością i pokojem
oraz przypomną ostateczne przeznaczenie człowieka,
którym jest udział w triumfie Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Z modlitwą i życzliwością
Ks. proboszcz Karol z ks. wikariuszem Danielem
Toruń, Wielkanoc 2024 r.
Moi Drodzy!
Po upływie szabatu, wczesnym rankiem, o świcie przyszła Maria Magdalena i druga Maria do grobu Jezusa. Spotkały tam anioła. Anioł rzekł do nich: Nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezus Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, jak zapowiedział ...Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (Mt 28, 5-7).
Apostołowie nie od razu uwierzyli, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Jedynie Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, gdy zobaczył pusty grób, natychmiast uwierzył.

 
Natomiast Piotr, który jako pierwszy z apostołów ujrzał pustą mogiłę, wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało (Łk 24,12).

 
Tomasz zaś, kiedy usłyszał, że apostołowie spotkali się ze Zmartwychwstałym, stwierdził sceptycznie: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladów gwoździ nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę (J 20,26).

 
Natomiast dwaj uczniowie załamani i rozczarowani po śmieci Jezusa udali się do Emaus. Opuścili Jerozolimę, gdyż przypominała im dramat Jezusa. W drodze rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło (Łk 24,14). Opuszczając Jerozolimę, mówili między sobą: Myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela (Łk 24,21).

 
W niedzielę Wielkanocną, wczesnym rankiem, w naszych kościołach, w czasie Mszy św. usłyszymy słowa Ewangelii mówiące o tym, że Chrystus żyje, że Chrystus zmartwychwstał, a w prefacji usłyszymy, że Chrystus przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

 
Chrystus Zmartwychwstały, dając nam życie wieczne, zaprosił do życia wiecznego. Toteż On, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, prowadzi nas do domu Ojca. Idźmy tam za Jezusem Zmartwychwstałym drogą miłości.

 
Miłość nie realizuje się w pojedynkę, potrzebuje ona drugiego człowieka. Niestety, w relacjach miedzy ludźmi mogą pojawić się mury niechęci, żalu, nieżyczliwości, antypatii, czy nawet wrogości. Dlatego, burząc te mury, budujmy mosty porozumienia, przebaczenia i życzliwości. Idźmy przez życie czyniąc dobrze, życząc i mówiąc dobrze. Po prostu, idźcie przez życie kochając.
 
Tego życzę:
Ks. Kanonikowi Karolowi Glesmerowi, Proboszczowi parafii św. Mikołaja, Ks. Danielowi, a także Czcigodnym Siostrom Miłosierdzia, jak i wszystkim Wiernym parafii, którym posługiwałem przez większość swego kapłańskiego życia.

Natomiast tu, na ziemi, życzę, by Zmartwychwstały Pan błogosławił Wam w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, sąsiedzkim, jak i parafialnym
Ks. Roman Buliński
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści