Po 1945 roku - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Po 1945 roku

Parafia > Kapłani w parafii
Kapłani w parafii po 1945 roku

1945
 • ks. Alfons Sylka

1946
 • 17 września 1946 r. administratorem parafii został ks. Alfons Weltrowski.

1947
 • 13 listopada w obecności dziekana fordońskiego ks. Bronisława Jagły, został oficjalnie przekazany ks. Fr. Aszykowi kościół i beneficjum parafii św. Mikołaja.

1948
 • W parafii zaczął pracę ks. Wacław Guzowski.

1950
 • Ks. Wacław Guzowski i Łukasz Dahlke.

1956
 • W miesiącu wrześniu, rozpoczął pracę nowy wikariusz - ks. Tadeusz Misiorny.

1958
 • W parafii rozpoczął pracę drugi wikariusz - ks. T. Kruszona.

1959
 • Na samodzielną parafię odszedł ks. Kruszona. Jego miejsce zajął ks. T. Filarski.

1962
 • Drugi wikariusz - ks. Galikowski na miejsce ks. T. Filarskiego. Pozostał ks. T. Misiorny.

1968
 • W tym czasie w parafii było czterech kapłanów: ks. proboszcz Fr. Aszyk, wikariusze - ks. Witkowski, ks. A. Eckmann, ks. Landowski.

1975
 • Dnia 1 lipca 1975 r. parafię objął ks. Stanisław Grunt.
 • Wikariuszami parafii fordońskiej w tym czasie byli: ks. Roman Cieszyński i ks. Zygmunt Sadecki.
 • W parafii, do samej śmierci, pozostał jako rezydent ks. prałat Franciszek Aszyk.

1976
 • 20 czerwca zostali pożegnani dotychczasowi wikariusze. Ich miejsce zajęli od 1 lipca: ks. Antoni Bunikowski i ks. Jerzy Mroczyński.

1977
 • Od 1 lipca pracę w parafii rozpoczął ks. Franciszek Kamecki - duszpasterz akademicki.

1979
 • 12 czerwca - pożegnanie ks. wikariusza Jerzego Mroczyńskiego,
 • i powitanie ks. Grzegorza Leśniewskiego.

1980
 • 1 czerwca parafia pożegnała ks. Antoniego Bunikowskiego, który odszedł na samodzielną placówkę jako proboszcz do Wudzyna.
 • 6 czerwca - przybył nowy wikariusz ks. Tadeusz Urban.

1982
 • 12 czerwca ks. Franciszek Kamecki został mianowany proboszczem w Grucznie. Jego miejsce zajął, od 1 lipca, ks. Piotr Moskal.
 • 21 czerwca został przeniesiony do Działdowa ks. Tadeusz Urban. Dwaj nowi wikariusze to: ks. Tadeusz Brzeziński i ks. dr Kazimierz Siemieński.

1983
 • Parafia pożegnała też ks. Kazimierza Siemieńskiego, który został mianowany proboszczem parafii w Grzybnie k/Brodnicy.
 • 1 maja nasz parafianin Grzegorz Brzyski złożył śluby zakonne w Pieniężnie u Księży Werbistów, a ponowił je 8 maja w parafii podczas sumy.

1984
 • Ks. mgr Piotr Moskal od 3 lipca, został skierowany na studia specjalistyczne filozofii na KUL-u.
 • Jego miejsce zajął do 1 listopada ks. Andrzej Bławat, a od 1 listopada - ks. Stanisław Pozorski.

1985
 • ks. Tadeusz Brzeziński, ks. Stanisław Pozorski, ks. Edmund Zalewski.

1986
 • 1 lipca parafia pożegnała wikariusza ks. Edmunda Zalewskiego, a do parafii przybył ks. Roman Lidziński.
 • 24 listopada parafia pożegnała wikariusza ks. Tadeusza Brzezińskiego, który z dniem 25 listopada został mianowany Dyrektorem Gospodarczym Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

1987
 • Proboszczem parafii - nadal ks. prałat Stanisław Grunt.
 • Wikariusze: ks. Stanisław Pozorski - duszpasterz akademicki; ks. Roman Lidziński - kapelan Zakładu Karnego; ks. Andrzej Szauer - od 3 lutego.

1989
 • Proboszczem parafii do 15 czerwca ks. prałat Stanisław Grunt,
 • od 15 czerwca - nowym proboszczem został ks. Roman Buliński.

 • Wikariusze: ks. Roman Lidziński do 13 listopada, następnie przeniesiony do pracy w Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej jako Wicedyrektor Wydziału Ekonomicznego w Pelplinie, ks. Andrzej Szauer.
 • Był taki zwyczaj w Diecezji Chełmińskiej, że po zmianie proboszcza zmieniało się po roku wszystkich wikariuszy. Ks. Stanisław Pozorski był bardzo związany z Fordonem, szczególnie z ośrodkiem akademickim, którym kierował. Trudno byłoby to wszystko tak zostawić, dlatego ks. Buliński zaproponował kolejny podział parafii, a ks. Pozorskiego jako nowego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Kościół już był (ten akademicki, poewangelicki); było też mieszkanie, gdyż wykańczane było piętro domu katechetycznego.

1990
 • 1 lipca 1990 r. odszedł do Lidzbarka Warmińskiego ks. Andrzej Szauer,
 • do parafii św. Mikołaja jako wikariusze przyszli: ks. Janusz Sawicki i ks. Jarosław Bogacz.

1992
 • 10 listopada 1992 r. do pracy w parafii przyszedł wikariusz ks. Grzegorz Bilecki na miejsce ks. Janusza Sawickiego, który został mianowany proboszczem nowej parafii w osiedlu Pałcz - pod wezwaniem św. Łukasza.

1994
 • 27 czerwca 1994 r. ks. Jarosław Bogacz został skierowany przez arcybiskupa ks. Henryka Muszyńskiego na studia specjalistyczne z zakresu historii sztuki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Ks. Jarosław przebywał w Toruniu od poniedziałku do piątku. Pomagał w posługach duszpasterskich w sobotę i niedzielę - do 5 czerwca 1995 r.
 • Na miejsce ks. Bogacza przybył do naszej parafii ks. Jarosław Kulpiński.

1999
 • Ks. Jarosław Ścieraszewski z dniem 30 czerwca został mianowany wikariuszem w parafii bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie.
 • Na miejsce ks. Jarka - do parafii św. Mikołaja przeszedł ks. Waldemar Krawczak.

2001
 • Parafia pożegnała w czerwcu ks. Jarosława Kulpińskiego, który odszedł do Orchowa jako proboszcz.
 • Na miejsce ks. Jarka - do parafii przybył jako nowy wikariusz ks. Sławomir Bednarek.

2005
 • Ks. Waldemar Krawczak został przeniesiony do parafii w Gołańczy.
 • 25 czerwca ks. Jarosław Balcer zastąpił ks. Waldemara.

2008
 • Ks. Sławomir Bednarek został z dniem 25 czerwca przeniesiony został do parafii w Mroczy.
 • Na jego miejsce przyszedł ks. Edward Wasilewski.
 • W niedzielę, 5 października, na Mszy św. o godz. 11:00, pożegnaliśmy ks. Jarosława Balcera, który udał się na urlop zdrowotny.
 • Na jego miejsce przybył ks. Dariusz Kozłowski.

2013
 • Ks. Dariusz Kozłowski został z dniem 1 lipca przeniesiony do parafii św. Antoniego w Bydgoszczy.
 • Na jego miejsce do parafii przyszedł ks. Zbigniew Zgoliński.

2014
 • 22 czerwca pożegnaliśmy ks. Z. Zgolińskiego, który został przeniesiony do parafii w Kaczorach.
 • Na jego miejsce przybył ks. Maciej Andrzejewski.

2016
 • 26 czerwca na Mszy św. o godz. 11:00 pożegnaliśmy ks. M. Andrzejewskiego, który został mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych.
 • Na jego miejsce do parafii przybył ks. Marcin Woś.

2017
 • 17 czerwca obchodziliśmy Złoty Jubileusz Kapłaństwa proboszcza ks. Romana Bulińskiego. Tego dnia również pożegnaliśmy proboszcza, który z dniem 26 czerwca przeszedł na emeryturę.
 • 22 czerwca pożegnaliśmy ks. Edwarda Wasilewskiego, który po 9 latach w parafii został mianowany proboszczem par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach.
 • Na jego miejsce przyszedł ks. Tadeusz Czyż.
 • 26 czerwca nowym proboszczem został ks. Karol Maria Glesmer.

2019
 • Dekretem Biskupa Bydgoskiego, z dniem 22 czerwca, ks. Tadeusz Czyż został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Świętej, w dekanacie złotowskim.
 • Nowym wikariuszem w naszej parafii został mianowany ks. Daniel Nejman.

2021
 • Z dniem 11 grudnia 2021 r., Biskup Bydgoski zwolnił ks. Marcina Woś z obowiązków Wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy i z tym samym dniem mianował księdza Marcina Rezydentem. Jednocześnie udzielił Księdzu władzy, ad universitatem causarum, do asystowania przy zawieraniu małżeństw w wymienionej parafii.

2022
 • Z dniem 30 czerwca, Biskup Bydgoski odwołał ks. Marcina Woś z naszej parafii.
 • Na początku lipca na terenie naszej parafii zamieszkał ks. prał. Edmund Sikorski, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła św. Mateusza w Fordonie, który z dniem 30 czerwca przeszedł na emeryturę. Więcej>>>
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści