Zapowiadamy - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Zapowiadamy

Wydarzenia
Jestem Bogiem Abrahama,

Bogiem Izaaka

i Bogiem Jakuba…
(Wj 3,6)

Wielkie postacie Starego Testamentu

Św. Augustyn w jednym ze swoich dzieł sformułował ciekawą zasadę, że Nowy Testament zapowiedziany został w Starym, a Stary staje się zrozumiały w świetle Nowego. Idąc za tym wskazaniem warto przyjrzeć się niektórym wielkim postaciom biblijnym, z którymi spotykamy się podczas niedzielnych Mszy św., kiedy odczytywane są w Liturgii słowa fragmenty zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Nie poprzestaniemy tylko na ich biografiach, ale przede wszystkim zapytamy o rolę jaką spełniali w dziejach Narodu Wybranego i o znaczenie jakieprzypisywali im pisarze Kościoła pierwszych wieków.

Zapraszam serdecznie na kolejny cykl katechez, tak jak w poprzednich latach, w formie multimedialnej. Odbywać się one będą w drugą sobotę miesiąca w Starym Fordonie w Bydgoszczy w parafii pw. św. Mikołaja przy ul. Wyzwolenia 2 po wieczornej Mszy św. około godz. 19:15.

Serdecznie zapraszam
Ks. Bogdan Czyżewski

Plan katechez

28.10.2023: Abraham: ojciec wielu narodów i przyjaciel Boga.
11.11.2023: Izaak: długo oczekiwany syn.
09.12.2023: Jakub: ojciec dwunastu plemion Izraela.
10.02.2024: Józef Egipski: sprzedany w niewolę.
09.03.2024: Mojżesz: największy prorok Starego Testamentu.
13.04.2024: Jozue: symbol nieugiętości i wierności.
11.05.2024: Dawid: wielki król.
08.06.2024: Salomon: mądry król.
Wspólnota Odnowy w Duchu św. „Przemienienie”
wraz z opiekunem ks. Tymoteuszem Białkowskim
z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Fordonie zaprasza
 
na studium ewangelii wg św. Marka.

To niezwykła przygoda wchodzenia wgłąb słowa Bożego, która potrwa 17 tygodni i zakończy się w oktawie Wielkiej Nocy. Spotkania otwarte dla wszystkich w każdy czwartek. Rozpoczynamy Msza św. o godz. 18:30 i o 19:15 spotkanie w auli domu parafialnego.
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik z ćwiczeniami na każdy dzień. Koszt: 25 zł.
Najbliższe spotkanie 7 grudnia.
 
Podejmij wyzwanie, aby odkryć to, co zakryte. Zapraszamy!
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści