Różaniec - rozważania - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Różaniec - rozważania

Czytelnia
Ks. Roman Buliński

Wszystko rozważała w swoim sercu

Ks. Roman Buliński, urodzony 8 stycznia 1942 roku w Toruniu. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po święceniach ka­płańskich, które otrzymał 30 września 1967 roku, pracował jako wikariusz w Grodzicznie, Drzycimiu, Iłowie, Wejherowie, Toruniu i Wąbrzeźnie. W 1989 r. został proboszczem w parafii św. Krzyża w Toruniu-Kaszczorku. W latach 1989 do 2017 był proboszczem w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie.
 
W 1991 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Świętej Kapituły Kolegiackiej w Chełmży. W 1992 r. został Kanonikiem Honorowym Świętej Kapituły Kolegiackiej przy farze bydgoskiej, a w 2006 r. Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Bydgoskiej.
 
W latach 1976-1980 kontynuował studia magisterskie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zaś w latach 2001-2006 odbył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał stopień doktora nauk teologicznych. Od roku 2017, jako emeryt, mieszka w Toruniu.
 
Autor książek:
  • Tobie Panie zaufałem (Bydgoszcz 1996).
  • Pro­gram pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego w świetle ekshortacji pastoralnych za­wartych w „XL Homiliarum in Evangelia” (Pelplin 2008).
  • Kościół pw. św. Mikołaja w blasku nowego piękna (Bydgoszcz 2016).
  • Wszystko rozważała w swoim sercu – Część I - Od Zwiastowania do Znalezienia (Toruń 2019).
  • Wszystko rozważała w swoim sercu – Część II - Od Ogrójca do Kalwarii (Toruń 2019).
  • Wszystko rozważała w swoim sercu – Część III - Od Zmartwychwstania do Ukoronowania (Toruń 2020).
       
Przedmowa

Widok kogoś z różańcem w ręku nie jest w Polsce czymś rzadkim. Mamy ciągle w pamięci Jana Pawła II, który nie wypuszczał go z dłoni. Nasze babcie i mamy, ale także dziadkowie i ojcowie często szeptali zdrowaśki tej pięknej modlitwy Kościoła, wierzyli bowiem głęboko, że jest ona i skuteczna, i miła Panu Bogu. Podczas objawień Maryja często ukazywała się z różańcem i prosiła, by go odmawiać.
W naszych wspólnotach parafialnych prawdziwym skarbem są tak zwane Róże Różańcowe, Rodziny Różańcowe, bądź też Żywy Różaniec, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Różaniec nie jest modlitwą łatwą, tym bardziej że ciągle powtarza się te same słowa, którym winno towarzyszyć rozmyślanie nad tajemnicami życia Chrystusa i Maryi. Aby zaradzić wszelkim ludzkim niedoskonałościom w tym względzie i pomóc uczynić z różańca modlitwę, którą będziemy chętnie odmawiali, potrzeba dobrych komentarzy do poszczególnych różańcowych tajemnic. Zadania tego podjął się ks. kanonik dr Roman Buliński, długoletni proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie, od dwóch ponad lat przebywający na emeryturze. Związany obecnie jako rezydent z parafią pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu systematycznie prowadzi duszpasterstwo pośród członków Żywego Różańca. Na spotkaniach formacyjnych głosi im konferencje nawiązujące do poszczególnych tajemnic różańcowych. Owocem tego są rozważania tajemnic radosnych różańca świętego, które zawarł w tej książeczce. Cieszy nas fakt, że ksiądz Roman Buliński podzielił się na jej stronnicach swoją wiarą, wiedzą, duszpasterskim doświadczeniem, a przede wszystkim dał świadectwo kapłańskiego i chrześcijańskiego życia.

Każde z proponowanych rozważań zawiera fragment biblijny opisujący scenę związaną z daną tajemnicą różańcową, który następnie Autor wyjaśnia od strony teologicznej i praktycznej. Ks. kanonik Roman Buliński pokazuje głębię poszczególnych tajemnic życia Jezusa i Maryi, a co najważniejsze, prowadzi modlących się modlitwą różańcową do podjęcia refleksji nad swoim życiem, nad swoimi relacjami z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Mobilizuje też i zachęca czytelnika, wręcz zmusza, w dobrym tego słowa znaczeniu, do postawienia sobie istotnych i koniecznych pytań o wiarę, o miłość do Chrystusa i Jego Matki, o wierność Kościołowi. Rozważania ks. Romana Bulińskiego nie są banalnymi, bądź też napuszonymi lub górnolotnymi teologicznymi zdaniami, jakie mamy niekiedy okazję usłyszeć lub przeczytać. Nie są to też moralizatorskie, pouczające i upominające słowa kierowane do innych, ale pytania pełne miłości i zrozumienia ludzkiej kondycji. Autor rozważań proponuje nam wejście w prawdziwą głębię modlitwy różańcowej, a co za tym idzie, mamy niepowtarzalną okazję zrewidować swoje życie, sposób myślenia i wartościowania w oparciu o życie Chrystusa i Maryi. Cenne w tych przemyśleniach jest także to, że ksiądz Roman Buliński nie ogranicza się do zaproponowania jednej refleksji, ale każda z różańcowych tajemnic zawiera kilka wersji rozważań.
Na koniec pozostaje mi tylko zachęcić duszpasterzy i wszystkich, którym droga jest modlitwa różańcowa, do skorzystania z podanych w tej książeczce myśli. Zapewniam, że dzięki nim modlitwa różańcowa stanie się bardziej zrozumiała dla odmawiającego, a przede wszystkim przyniesie duchowe owoce. Mam też nadzieję, że ksiądz kanonik nie poprzestanie na tajemnicach radosnych, ale podzieli się z nami także rozważaniami nad pozostałymi częściami różańca świętego.

ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski

Gniezno, 26 lipca 2019 roku,
w święto świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP

Ks. Roman Buliński

Wszystko rozważała w swoim sercu

Od Zwiastowania do Znalezienia

Tajemnice radosne

Ks. Roman Buliński

Wszystko rozważała w swoim sercu

Od Chrztu Jezusa do Ustanowienia Eucharystii

Tajemnice światła

Ks. Roman Buliński

Wszystko rozważała w swoim sercu

Od Ogrójca do Kalwarii

Tajemnice bolesne

Ks. Roman Buliński

Wszystko rozważała w swoim sercu

Od Zmartwychwstania
do Ukoronowania NMP

Tajemnice chwalebne

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści