Katolicka Bydgoszcz - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Katolicka Bydgoszcz

Co? Gdzie? Kiedy?

Katolicka Bydgoszcz” – pod taką nazwą zainaugurowano działalność portalu informacji i opinii. Jak zapewniają twórcy, będzie to nowoczesna witryna o charakterze informacyjnym i publicystycznym, przeznaczona głównie dla mieszkańców diecezji bydgoskiej.

Na portalu znajdą się nie tylko informacje o życiu religijnym, społecznym i kulturalnym miasta i jego okolic, ale także opinie oraz artykuły formacyjne i publicystyczne o życiu katolickim. – Informacje o życiu Kościoła i społeczności będziemy przekazywać rzetelnie i profesjonalnie, z pełnym szacunkiem dla prawdy. Nie oznacza to jednak fałszywej neutralności – powiedział Michał Jędryka, redaktor naczelny portalu. – Kiedy pisze się o Kościele, pisze się o matce, a o matce zawsze pisze się z miłością – dodał.

Portal nie zamierza konkurować z lokalnymi mediami w zakresie przekazu informacji o całokształcie życia społecznego. Redakcję interesują przede wszystkim te wiadomości i wydarzenia, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek z życiem katolickim, religijnym życiem Kościoła Bydgoskiego. – Powierzchowne zajmowanie się wyłącznie „newsami" uważamy za jedną z najbardziej dotkliwych chorób współczesnych środków społecznego przekazu. Będziemy zwracać uwagę, aby portal publikował także pogłębione analizy otaczającej nas rzeczywistości, docierające do przyczyn zjawisk i wydarzeń, przewidujące możliwe ich skutki, ujawniające te aspekty, które nie są widoczne dla mniej wnikliwego obserwatora na pierwszy rzut oka – powiedział Piotr Florek, prezes stowarzyszenia Sanctus Paulus, będącego wydawcą portalu.

„Będziemy w szczególności zauważać i starać się wszelkimi siłami demaskować procesy dechrystianizacji w życiu społecznym i kulturze – możemy przeczytać w deklaracji programowej portalu. – Wobec tych zjawisk wzywać będziemy synów i córki Kościoła do modlitwy (również publicznej) i do czynnego przeciwstawienia się próbom eliminacji katolicyzmu z naszej kultury i cywilizacji. Nie podzielamy poglądu, że wiara jest sprawą prywatną, choć dla każdego z nas osobiście jest ona sprawą w życiu najważniejszą. Nie wycofamy się z debaty publicznej, nie zamkniemy się w kręgu jedynie wspólnotowo-rodzinnym. Ale obrona rodziny rozumianej w klasyczny sposób, jako wspólnoty opartej na monogamicznym i nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, zawieranym przed Bogiem, będzie dla nas punktem odniesienia, z którego nigdy nie zrezygnujemy, podobnie jak z obrony życia tych najsłabszych istot ludzkich, na które współczesna pseudo-cywilizacja tak natarczywie nastaje – napisano dalej w dokumencie programowym”.

„Katolicka Bydgoszcz” jest inicjatywą świeckich, ale twórcy poinformowali o swoich planach biskupa ordynariusza Jana Tyrawę, który zapewnił o swojej przychylności i życzył Bożego błogosławieństwa. – Dzisiaj chodzi przede wszystkim o to, aby myśl katolicka docierała do wielu ludzi. Byśmy mieli szansę wypowiadania się na szerszym forum. Nie ulega wątpliwości, że najprostszą i najbardziej skuteczną formą komunikowania się są środki społecznego przekazu. I katolicy również powinni mieć dostęp do tych mediów – powiedział pasterz diecezji.

Oficjalny adres portalu to: www.katolicka.bydgoszcz.pl

Z redakcją można się kontaktować pod adresem: redakcja@katolicka.bydgoszcz.pl lub numerem telefonu: 601–670–090.

Inicjatywa wystartowała w grodzie nad Brdą w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jej rozwój został powierzony opiece Bożej podczas Eucharystii w kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego